Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Lodenstein US1679

auteur:
Lodenstein, J. van (auteur)
titel:                             UIT-SPANNINGEN, Behelsende Eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten. Verdeeld in vier Deelen: I. Bybel-stoff: of Bedenckingen over, en Uytbreydingen van eenige plaatsen der H. Schrifture of Psalmen. II. Aandagten over Bysondere Geestlijcke Stoffen. III. Stigtelijcke Invallen op verscheydene Voorvallen. IV. Boetdigten, Ende een Aanhangsel van verscheydene so in d'ordre overgeslagene, als andre. In desen tweeden Druk met verscheydene Gesangen vermeerdert.
adres: Tot UTRECHT, By Willem Clerck, Boeckdrucker en Boekverkoper op de Neude. 1679.
jaar: 1679
druk/uitgave:
Utrecht: Clerck, W.
druk: 2 vm.
collatie: 8o *8 A-2A8 2B4
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 130
5 beschreven in de Liederenbank. 126 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
literatuur: Trimp 1987, p211
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (3):
Amsterdam UB: OK 97-123
Amsterdam VUB: XH.05788
Den Haag KB: 858 H 35
commentaar: Op de pseudotitelpagina's van deel 2 en 3 gedateerd op 1678 i.p.v. 1679.
Met 5 liederen vermeerderd t.o.v. de eerste druk uit 1676. Enkele liederen hebben meer wijsaanduidingen dan in de eerste druk.

 
beschreven liederen uit deze bron (5)


20 drukken:


Lodenstein US1676UYT-SPANNINGEN, behelsende [...]Utrecht / Clerck, Willem / 1676124DBNL.org gateway.proquest.com
Lodenstein US1679UIT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Utrecht / Clerck, W. / 1679130 gateway.proquest.com
Lodenstein US1681aUYT-SPANNINGEN, behelsende [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 1681
Lodenstein US1681bUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Utrecht / Clerck, [...] / 1681138 gateway.proquest.com
Lodenstein US1683bUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Boekholt, [...] / 1683 gateway.proquest.com
Lodenstein US1695UYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1695138 books.google.nl
Lodenstein US1703aUYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1703139?] books.google.nl
Lodenstein US1713UYT-SPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1713 books.google.nl
Lodenstein US1721[UYT-SPANNINGEN] Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, [...] / 1721 books.google.nl
Lodenstein US1727UYTSPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, Evert / 1727139DBNL.org books.google.nl
Lodenstein US1733UYTSPANNINGEN, Behelsende [...]Amsterdam / Visscher, Evert / 1733 books.google.nl
Lodenstein US1735UYTSPANNINGEN, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / [1735 ca.] books.google.nl
Lodenstein US1739UYTSPANNINGEN, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / [1739+] books.google.nl
Lodenstein US1743Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 1743138 books.google.nl
Lodenstein US1752Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, [...] / 175299 objects.library.uu.nl
Lodenstein US1760Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1760 books.google.nl
Lodenstein US1769Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1769 books.google.nl
Lodenstein US1780Uytspanningen, Behelzende [...]Amsterdam / Kannewet, J. / 1780 books.google.nl
Lodenstein US1857Uytspanningen, BEHELZENDE [...]Nijmegen / Haspels, D.J. / 1857 books.google.nl
Strengholt & Ros 2005Jodocus van Lodenstein, [...]Utrecht / 2005DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.