Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Lodenstein US(2)1686

auteur:
Lodenstein, J. van
titel:                             UYT-SPANNINGEN Uytgespannen Met Eenige Stigtelijcke liederen. Geestige Gedigten. Pracktikale Stuckjes. Te voren Verspreydt ende nu Versamelt in 't ligt gebragt Door Een Liefhebber van Digtkundige ziels heylig vervrolijkende verlustingen [cit.]
adres: Tot Rotterdam, By Reynier van Doesburg, Boek-verkooper op de groote Visch-markt in de Waerheyt. 1686
jaar: 1686
druk/uitgave:
Rotterdam: Doesburg, R. van (uitgave)
druk: 1]
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 13
14 beschreven in de Liederenbank, waarvan 10 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Amsterdam UB: O 61-5690 (olim 1213 G 19)
Rotterdam GB: 23 G 38
commentaar: Volgens Stronks 1996, p108-109 de eerste editie met extra liederen t.o.v. het hoofdwerk Uytspanningen behelsende [...] uit 1676 ev. Onder deze titel herdrukt in 1698, 1717 en 1725, vanaf 1735 onder de titel 'Uyt-spanningen [...] Tweede deel'. Zie ook Trimp 1987, 213.

 
beschreven liederen uit deze bron (14)


5 drukken:


Lodenstein US(2)1686UYT-SPANNINGEN Uytgespannen [...]Rotterdam / Doesburg, [...] / 168613 books.google.nl
Lodenstein US(2)1698UYT-SPANNINGEN Uytgespannen [...]Rotterdam / Doesburg, [...] / 169814 books.google.nl
Lodenstein US(2)1727UITSPANNINGEN, Behelzende [...]Rotterdam / Doesburg, [...] / 172514 books.google.nl
Lodenstein US(2)1739UITSPANNINGEN, Behelzende [...]Rotterdam / Losel, Ph. / 1739 books.google.nl
Lodenstein US(2)1744UITSPANNINGEN, Behelzende [...]Rotterdam / Losel, Ph. / 174414 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.