Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HerdersstafjeZZ174X

title:                             HET HERDERS-STAFJE, Met het ZINGENDE ZWAANTJE. Juigende allerhande Ernstige en Boertige Herders- Bruilofts- en Minne-Zangen, Oorlogs-Deunen, Kus- en Drink-Liederen. Op de allernieuwste en bekendste Voizen
address: t'Amsterdam, gedrukt by de Wed: JACOBUS van EGMONT: Op de Reguliers Breestraat
year: [1744+]
druk/uitgave:
Amsterdam: Egmont, Wed. J. van
music: without musical notation
number of songs: 49
49 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Den Haag KB: 13 K 7 (ontbr. F8)
comment: Lied 022 gaat over een gebeurtenis die zich heeft afgespeeld op 6 juni 1744.

 
songs in this source (49)