Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Stooker & Verbeij 1997

title:                             K. Stooker & T.J. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dl. Diss. Leiden 1997.
year: 1997
druk/uitgave:
Leuven
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. editie/secundaire literatuur.