Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Hoogewerff 1930

authors:
G.C. Hoogewerff (editeur)
Coers Frzn., F.R. (samensteller)
Joris, David (oorspronkelijke auteur)
title:                             David Joris, Een geestelijck liedt-boecxken: inholdende veel schoone sinrijck Christlijcke liedekens: oock troostlijcke nieuwe-jaren, claegh unde lof-sanghen ter eeren Godes: alle oprechte Godt-meenende liefhebberen der Waerheyt Christi, deur D.I. [=David Joris]; met een inleiding en aanteekeningen. Liederen van Groot-Nederland 212-233.
year: 1930
druk/uitgave:
Utrecht
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. editie/secundaire literatuur.
copy used: 3978 1 c A Coers
copy/repro. Meertens:
3978 1 c A Coers