Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Willaert 2008

author:
F. Willaert
title:                             'Klerikalisering of verburgerlijking? Enkele beschouwingen over het profiel van de Gruuthuse-dichters' in: L.P. Grijp en F. Willaert (red.), De fiere nachtegaal, het Nederlandse lied in de middeleeuwen, pp. 91-105
year: 2008
druk/uitgave:
Amsterdam
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. editie/secundaire literatuur.
available: scan (www.oapen.org)
copies (1):
[bundel online beschikbaar via www.oapen.org]