Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Dansschool1782

title:                             HET NIEUW VERMAAKELYKE DANSSCHOOL. Waar in gedanst: gezongen en gespeelt werd de aangenaamste Menu√ętten, Contradanszen, Herders-, Drink-, Minne- en Bruilofts-Gezangen, meest Liederen, die hedendaags gezongen werden. Vermeerdert met nieuwe Liederen. De Vierde Druk
address: Te AMSTERDAM, By d'erve HENDRIK van der PUTTE, Boek- en Papierverkoopers op 't Water, in de Lootsman. 1782
colophon: Te HEERENVEEN Gedrukt, ter Drukkerye van TAEKE ROORDA, Boek- en Papierverkooper.
year: 1782
druk/uitgave:
Amsterdam: Putte, erven van H. (uitgave)
Heerenveen: Roorda, Taeke (druk)
print: 4 vm.
music: without musical notation
number of songs: 40
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3513 (p. 226-2)
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (3):
Den Haag KB: 1155 F 56
Londen BL: 1155 f 56
Londen BL: 11556.bbb.21
comment: Opgave aantal liederen o.b.v. register.

 


9 drukken:


Dansschool1779HET NIEU[W] VERMAKELY[KE] [...]Amsterdam / Putte, [...] / 177941
Dansschool1780aHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178041
Dansschool1780bHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / 178042 books.google.nl
Dansschool1780c[HET NIEUW VERMAKELYKE DANS SCHOOL][Amsterdam?] / [Koene, B.?] / [1780 ca.?] hdl.handle.net
Dansschool1781HET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / [1781-1782]42 books.google.nl
Dansschool1782HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178240 books.google.nl
Dansschool1794HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 179441 books.google.nl
Dansschool1805HET NIEUW VERMAKELYK [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1805 ca.]40 books.google.nl
Dansschool180xHET NIEUW VERMAKELYKE [...]Rotterdam / Scheffers [...] / [1806+]41
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.