Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Dansschool1782

titel:                             HET NIEUW VERMAAKELYKE DANSSCHOOL. Waar in gedanst: gezongen en gespeelt werd de aangenaamste Menu√ętten, Contradanszen, Herders-, Drink-, Minne- en Bruilofts-Gezangen, meest Liederen, die hedendaags gezongen werden. Vermeerdert met nieuwe Liederen. De Vierde Druk
adres: Te AMSTERDAM, By d'erve HENDRIK van der PUTTE, Boek- en Papierverkoopers op 't Water, in de Lootsman. 1782
colofon: Te HEERENVEEN Gedrukt, ter Drukkerye van TAEKE ROORDA, Boek- en Papierverkooper.
jaar: 1782
druk/uitgave:
Amsterdam: Putte, erven van H. (uitgave)
Heerenveen: Roorda, Taeke (druk)
druk: 4 vm.
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 40
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 3513 (p. 226-2)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (3):
Den Haag KB: 1155 F 56
Londen BL: 1155 f 56
Londen BL: 11556.bbb.21
commentaar: Opgave aantal liederen o.b.v. register.

 


9 drukken:


Dansschool1779HET NIEU[W] VERMAKELY[KE] [...]Amsterdam / Putte, [...] / 177941
Dansschool1780aHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178041
Dansschool1780bHET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / 178042 books.google.nl
Dansschool1780c[HET NIEUW VERMAKELYKE DANS SCHOOL][Amsterdam?] / [Koene, B.?] / [1780 ca.?] hdl.handle.net
Dansschool1781HET NIEUW VERMAKELYKE DANS [...]Amsterdam / Koene, B. / [1781-1782]42 books.google.nl
Dansschool1782HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 178240 books.google.nl
Dansschool1794HET NIEUW VERMAAKELYKE [...]Amsterdam / Putte, [...] / 179441 books.google.nl
Dansschool1805HET NIEUW VERMAKELYK [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1805 ca.]40 books.google.nl
Dansschool180xHET NIEUW VERMAKELYKE [...]Rotterdam / Scheffers [...] / [1806+]41
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.