Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Starter FL1623

author:
Starter, Jan Jansz. (auteur)
title:                             FRIESCHE LUST-HOF, Beplant met verscheyde stichtelijcke Minne-Liedekens, Gedichten, ende Boertige Kluchten. Den tweeden druck op nieuws vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Liedekens, soo Geestige als Boertige [...] Mitsgaders Ook noch vermeert ende ver├žierd met schoone kopere Figuren; en by alle onbekende wysen de Noten, ofte Muyscke gevoeght
address: T'Amstelredam, Voor de Weduwe van Dirck Pietersz: Voscuyl, Boeck-verkooper inde Cas onder 't Stad-huys, of inden witten Engel op de Burgh-wal by 't Oost-Indisch-huys.
year: [1623 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Voscuyl, Weduwe van Dirck Pietersz.
print: 2 vm. vb.
collation: 4┬░ oblong: *-2*4 A-2A4 2A-D4
music: with musical notation
number of songs: 88
16 entered in the Dutch Song Database, of which 8 with musical notation. 72 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
Scheurleer: 2345 (p. 147-1)
copy used: Utrecht UB: Rar. Z qu.91 & Den Haag KB: 5 B 2 (voor de aan het ex. UBU ontbrekende onderdelen)
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (resolver.kb.nl)

 
songs in this source (16)


7 drukken:


Starter FL1621Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Ravesteyn [...] / 162172DBNL.org search.proquest.com
Starter FL1623FRIESCHE LUST-HOF, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / [1623 ca.]88 objects.library.uu.nl
Starter FL1624FRIESCHE LUST-HOF, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / [1624]98 search.proquest.com
Starter FL1627Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / 162727 books.google.nl
Starter FL1630FRIESCHE LUSTHOF beplant met [...]Amsterdam / Gerritsz, [...] / [1630] search.proquest.com
Starter FL1634Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Jansz., B. / 1634 books.google.nl
Starter FL1864(1635)J.J. Starters Friesche [...] 1864(102) books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.