Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Starter FL1623

auteur:
Starter, Jan Jansz. (auteur)
titel:                             FRIESCHE LUST-HOF, Beplant met verscheyde stichtelijcke Minne-Liedekens, Gedichten, ende Boertige Kluchten. Den tweeden druck op nieuws vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Liedekens, soo Geestige als Boertige [...] Mitsgaders Ook noch vermeert ende verçierd met schoone kopere Figuren; en by alle onbekende wysen de Noten, ofte Muyscke gevoeght
adres: T'Amstelredam, Voor de Weduwe van Dirck Pietersz: Voscuyl, Boeck-verkooper inde Cas onder 't Stad-huys, of inden witten Engel op de Burgh-wal by 't Oost-Indisch-huys.
jaar: [1623 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Voscuyl, Weduwe van Dirck Pietersz.
druk: 2 vm. vb.
collatie: 4° oblong: *-2*4 A-2A4 2A-D4
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 88
16 beschreven in de Liederenbank, waarvan 8 met muzieknotatie. 72 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 2345 (p. 147-1)
gebruikt ex.: Utrecht UB: Rar. Z qu.91 & Den Haag KB: 5 B 2 (voor de aan het ex. UBU ontbrekende onderdelen)
beschikbaar: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (resolver.kb.nl)
exemplaren (8):
Amsterdam UB: OK 62-9527 (STCN: 'made-up copy')
Amsterdam UB: OK 63-2601 (olim 429 F 22) (ttlp. ontbreekt)
Amsterdam UB: OK 80-232
Den Haag KB: 5 B 2
Haarlem SB: 87 B 10
Leeuwarden Tresoar: A 2488
Utrecht UB: Rar. Z qu.91 (incompl.: catalogus UBU: 'Portret van de auteur ontbreekt; Boertigheden incompleet: B4 en katern D ontbreken, p. 19-20 beschadigd ')
Wenen ÖNB: 27246-A

 
beschreven liederen uit deze bron (16)


7 drukken:


Starter FL1621Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Ravesteyn [...] / 162172DBNL.org gateway.proquest.com
Starter FL1623FRIESCHE LUST-HOF, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / [1623 ca.]88 objects.library.uu.nl
Starter FL1624FRIESCHE LUST-HOF, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / [1624]98 gateway.proquest.com
Starter FL1627Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / 162727 books.google.nl
Starter FL1630FRIESCHE LUSTHOF beplant met [...]Amsterdam / Gerritsz, [...] / [1630] gateway.proquest.com
Starter FL1634Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Jansz., B. / 1634 books.google.nl
Starter FL1864(1635)J.J. Starters Friesche [...] 1864(102) books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.