Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Starter FL1624

author:
Starter, Jan Jansz. (auteur)
title:                             FRIESCHE LUST-HOF, Beplant met verscheyden stichtelijcke Minne-Liedekens, Gedichten, ende Boertighe Kluchten. Den derden Druck op nieuws vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Liedekens, soo Geestige als Boertige [...] Midtsgaders Ook noch verrijckt ende verçierd met schoone kopere Figuren; en by alle onbekende wysen de Noten, ofte Muyscke gevoeght
address: T'AMSTELREDAM, Voor de Weduwe van wylen Dirck Pietersz: Voscuyl, Boeck-verkooper inde Cas onder 't Stadt-huys, of inden Enghel inde Hoogh-straet by 't Oost-Indisch Huys.
year: [1624]
druk/uitgave:
Amsterdam: Voscuyl, Weduwe van Dirck Pietersz.
print: 3 vm. vb.
music: with musical notation
number of songs: 98
11 entered in the Dutch Song Database, of which 9 with musical notation. 87 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
Scheurleer: 2346 (p. 147-1)
copy used: Den Haag KB 5 B 3 (katern U: Den Haag KB 897 F 5)
available: scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
copies (7):
Amsterdam UB: O 60-3740 (olim 2459 F 2)
Den Haag KB: 5 B 3 [volgens inscriptie schutblad 'vel U is uit de eerste druk']
Den Haag KB: 897 F 5 [STCN: 'made-up copy']
Leiden UB: 1199 F 26
Londen BL: 871.h.64
Rotterdam GB: 51 G 32
Wenen ÖNB

 
songs in this source (11)


7 drukken:


Starter FL1621Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Ravesteyn [...] / 162172DBNL.org gateway.proquest.com
Starter FL1623FRIESCHE LUST-HOF, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / [1623 ca.]88 objects.library.uu.nl
Starter FL1624FRIESCHE LUST-HOF, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / [1624]98 gateway.proquest.com
Starter FL1627Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Voscuyl, [...] / 162727 books.google.nl
Starter FL1630FRIESCHE LUSTHOF beplant met [...]Amsterdam / Gerritsz, [...] / [1630] gateway.proquest.com
Starter FL1634Friesche Lust-Hof, Beplant [...]Amsterdam / Jansz., B. / 1634 books.google.nl
Starter FL1864(1635)J.J. Starters Friesche [...] 1864(102) books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.