Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Brongersma BrSw1686

auteur:
Brongersma, Titia
titel:                             De BRON-SWAAN, Of MENGELDIGTEN, VAN [...] Bestaande in Lof-Gedigten, Geestelijke stoffen, Gesangen, Af-beeldingen, Verjaar-Gedichten, Lijk-klachten, Bruylofts-sangen, Vertalingen, Byvallen, omgeefsels, en Raatselen [plaattitel: Groninger bron-swaan van Titia Brongersma]
adres: Tot GRONINGEN, Gedrukt, By CAREL PIEMAN, Boekdrukker tussen beyde Markten; Anno 1686.
jaar: 1686
druk/uitgave:
Groningen: Pieman, Carel (druk)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 73
73 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Bevat naast allerlei andere gedichten vooral liefdesliederen aan vrouwen en liefdesklachten over de afwezigheid van of afwijzing door de geliefde, soms uit de mond van een man. Veel liederen bevatten mythologische of andere literaire verwijzingen.
literatuur: COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Feitsma 1956 / COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Van Gemert 1995 / COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Collinson 1924 / COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, Jensen 1997 / COLL: Literaire canon van het Nederlandse lied, De Jeu 2000
Scheurleer: 2886 (p. 184-2)
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com)
scan (resolver.kb.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (7):
Amsterdam RM: 300 F 12
Den Haag KB: KW 474 K 20
Groningen UB: 'EP'EP E 73
Groningen UB: uklu BACKER 729
Groningen UB: uklu M.V.O. 238
Haarlem NHA Oude Boekerij: 81 C 18
Leeuwarden Tresoar: A 2383
commentaar: Bevat Nederlandse, Friese en Franse liedteksten. Enkele wijsaanduidingen verwijzen naar aria's uit balletten of opera's van Lully. Ook is er een reeks vertalingen van Franse 'enigmes', hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de afdeling 'Receuil des plusieurs airs' vanaf p157 in het 'Recueil des plusieurs enigmes, airs, devises et medailles, enrichis de figures' (Amsterdam, Jansson de Waesberge, 1684). De melodie├źn van deze liederen zijn grotendeels te vinden in verschillende afleveringen van het tijdschrift 'Mercure galant'.
Deze bron bevat meer gedichten met een regelmatige strofevorm die gezongen zouden kunnen zijn; in de Liederenbank zijn alleen de liederen met wijsaanduidingen ontsloten.

 
beschreven liederen uit deze bron (73)