Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Ollefen Caspersz PrMU1781

author:
Ollefen Caspersz., W. van
title:                             PROEVEN VAN MUZIKAALE UITSPANNINGEN, BESTAANDE IN MENGELZANGEN, Naar den nieuwsten Italiaanschen smaak geschikt, voor het Clavier, de Viool, Fluit, en andere Instrumenten. ONDER DE ZINSPREUK, LE ZÈLE EST LA NOURRICE DES ARTS
address: TE AMSTELDAM, By J.B. ELWE, Boekverkooper op den hoek van de Pypemarkt en Dam, 1781.
year: 1781
druk/uitgave:
Amsterdam: Elwe, J.B. (uitgave)
music: with musical notation
number of songs: 23
23 entered in the Dutch Song Database, of which 20 with musical notation
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3538 (p. 228-1)
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Den Haag KB: 10 E 14
comment: Pseudotitelpagina op fE8r: MELODYEN VAN DE MUZIKAALE UITSPANNINGEN. In dit deel 20 melodieën.

 
songs in this source (23)


2 drukken:


Ollefen Caspersz PrMU1781PROEVEN VAN MUZIKAALE [...]Amsterdam / Elwe, J.B. / 178123 books.google.nl
Ollefen Caspersz PrMU1783PROEVEN VAN MUZIKAALE [...]Amsterdam / Elwe, J.B. / 178323 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.