Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Gargon NTV1724

author:
Gargon, Mattheus (auteur)
title:                             NUT TYD-VERDRYF, bestaande in eenige PSALMEN, GEESTELYKE GEZANGEN, en andere BYBEL-STOFFEN, in Rym gebragt door [...]. Dienaar des Goddelyken Woords te Vlssingen. TWEEDE DRUK, Grootelyks verbeterd en vermeerderd.
address: t'AMSTERDAM, By ANTONI SCHOONENBURG, Boekverkoper, 1724.
year: 1724
druk/uitgave:
Amsterdam: Schoonenburg, A. (uitgave)
print: 2 vm vb.
music: with musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
Scheurleer: 1401 (p. 85-2)
available: scan (books.google.nl)
comment: Ill. Voorwoord ondertekend 1 februari 1696. Titeluitgave van de ed. 1696.

 


3 drukken:


Gargon NTV1686Nut tyd-verdryvAmsterdam / Matthysz. [...] / 168661DBNL.org search.proquest.com
Gargon NTV1696NUT TYD-VERDRYFAmsterdam / Matthysz. [...] / 169688 books.google.nl
Gargon NTV1724NUT TYD-VERDRYF, bestaande in [...]Amsterdam / Schoonenb [...] / 1724 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.