Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Haecht Ps1633a

author:
Haecht, Willem van (auteur)
title:                             De CL Psalmen DAVIDS, in Nederduytschen Dichte gestelt DOOR WILLEM van HAECHT. Mitsgaders: De Lof-sanghen, Hymnen ende Geestelijcke Liederen, soo de Christelijcke Gemeynten (de Confessie van Ausborgh in de Neder-landen toe-gedaen) zijn ghebruyckende. De alder-laetste Editie.
address: T' AMSTELREDAM, Ghedruckt by Paulus Aertsz: van Ravensteyn. Anno m d c xxxiii.
year: 1633
druk/uitgave:
Amsterdam: Ravensteyn, P.A. van
print: De alder-laetste editie
music: with musical notation
number of songs: 274
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
literature: HM, 104 (Bib/Van Haecht 1633a)
Scheurleer: 317 (p. 21-2)
available: scan (books.google.nl)
copies (7):
Amsterdam UB: K 61-1163 (2) (olim 381 E 4:2)
Amsterdam UB: O 06-1777
Amsterdam UB: O 63-6032 (2) (olim 371 E 1:2)
Brussel KB: Fétis 1.485 A (RP)(alleen de psalmen)
Den Haag MMW: 103 G 020:2
Gent UB? (1 van de 2 edd. 1633)
Nürnberg SB: Solg. 50. 8o [opgave HM]
comment: STCN: 'Appears in various editions of Bible, Bible Dutch Luther'.
Er verschenen 2 edities in 1633.
Op fG1r begint 'Het tweede Deel, Inhoudende de Lof-zanghen oft Hymnen, Ende de Lof-zanghrn oft Hymnen, Ende de Geestelijcke Liederen'. Hierin 124 liederen (opgave o.b.v. register)

 


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 gateway.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 gateway.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 gateway.proquest.com
Haecht Ps1648Geestel ck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] gateway.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 gateway.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.