Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Honich ChriBri1612

auteur:
Honich, Tymen Claesz.
titel:                             Een Christalijnen Bril, Daar door men zien kan van Hollant af, tot in Engelant toe, eenigher oproeriger Predicanten bedrijf. Eertijts gemaeckt. voor den E. Magistraet der Stadt Sneeck in Vrieslandt: Waer door sy aenschouwen mogen het schoone voornemen haerder Predicanten, soo sy de hooghe Overheydt na haer wil mochten ghebruycken [cit]
adres: Ghedruckt int Jaer ons Heeren 1612
jaar: 1612
druk/uitgave:
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 1
1 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedblad.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (9):
Amsterdam UB:Pfl. A.q.11
Amsterdam UB:Pfl. A.q.11a
Amsterdam VUB: pamflet 2003
Amsterdam VUB: XW.00315:8
Amsterdam VUB: XW.00342:8
Den Haag KB: Pamflet 2003
Gent UB: BIB.MEUL.001312
Leiden UB: Pamflt 1612:3
Leiden UB: THYSPF 1811
commentaar: Eerdere druk in 1602 (Petit/Thysius nr 781, signatuur Leiden UB: THYSPF 1206)

 
beschreven liederen uit deze bron (1)