Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Pers Jonas1623

author:
P., Theod. Petrejum [=Pers, D.P.]
title:                             JONAS DE Straf-Prediker: Van Gode afgesonden, om die van Nineve tot boete ende beteringe des levens op te wecken. Hier is by-gevoeght De beschryvinge en de gestaltenisee, neffens de Klachte Jesu Christi, over de ondacnkbare Werreld
address: t'AMSTELREDAM, Voor Dirck Pietersz: Boeck-verkooper op 't Water inde witte Persse, recht teghen over de Koren-Merckt. Anno 1623.
year: 1623
druk/uitgave:
Amsterdam: Pers, D.P. (uitgave)
music: without musical notation
number of songs: 2
2 entered in the Dutch Song Database
type: print. bron met o.m. enkele liederen.
available: scan (books.google.nl)
scan (gateway.proquest.com)
scan (books.google.nl)
copies (10):
Amsterdam UB: 1082 J 35:2
Amsterdam UB: 2003 B 18
Amsterdam UB: 338 H 24:2
Amsterdam UB: O 69-74
Den Haag KB: 74 G 12:2
Den Haag KB: 766 D 37
Gent UB: BIB.BL.008427
Leiden UB: 1212 G 16
Londen BL: 11556.h.18 (incompl.)
Utrecht UB: Z qu.261:1
comment: Ill. Bevat 2 liederen die later in Pers' Bellerophon (1640) werden opgenomen.
Werd herdrukt in 1635 (zie STCN).

 
songs in this source (2)