Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Drelincourt RechtGebr1671

auteurs:
Drelincourt, C. (oorspr. auteur)
Moulin, P. du (oorspr. auteur)
titel:                             Het rechte Gebruyck Van des Heeren H. Avondtmael, Soo voor als na de Bedieninge; Bestaende in Meditatien, Gebeden en Danckseggingen [...].
adres: t'Amsterdam, By Marcus Doornick, Boeck-verkooper op de Middel-dam. 1671
jaar: 1671
druk/uitgave:
Amsterdam: Doornick, M. (uitgave)
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 4
4 beschreven in de Liederenbank, waarvan 4 met muzieknotatie
type: druk. bron met o.m. enkele liederen.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Amsterdam UB: OK 62-1712 (olim 1047 H 38 )
commentaar: Dit werk werd zeer vaak herdrukt, zeker 70 keer vóór 1800. In de STCN drie edities van dit werk in 1671. Scheurleer noemt als oudste editie die van 1680 (p082-1, nr. 1345).
Achterin dit prozawerk als bladvulling ook enkele liederen. Voorafgaand hieraan op p304: "Nota. Alsoo eenige Paginaes ledigh souden blijven, heeft het voor ons goet gedacht, de Psalmen (die gemeenlijck voor en naer 't gebruyck des Heeren H. Avontmael gezongen worden) hier achter te laten volgen." Dan volgen drie psalmen en de lofzang van Simeon, alle uit Datheens psalmberijming. Van twee psalmen alleen enkele strofen. In latere edities vaak meer liederen.

 
beschreven liederen uit deze bron (4)


4 drukken:


Drelincourt RechtGebr1671Het rechte Gebruyck Van des [...]Amsterdam / Doornick, M. / 16714 books.google.nl
Drelincourt RechtGebr1675Het rechte Gebruyck Van des [...]Amsterdam / Doornick, [...] / 16754 books.google.nl
Drelincourt RechtGebr1676Het recht gebruyck Van des [...]Amsterdam / Doornick, [...] / [1676 ca.]6
Drelincourt RechtGebr1725Het recht gebruyck Van des [...]Amsterdam / Spanseerder, J. / [1725 ca.]9 objects.library.uu.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.