Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

VrGezAZ(1)1780

title:                             HET VROLYK GEZELSCHAP OP AMSTELS ZANGBURG, Zich diverteerende met het Zingen van verscheide fraaye zinryke en vrolyke AIRTJES. ZOO MENUETTEN, CONTREDANSSEN, MARSSEN, &c. EERSTE DEEL. Nimmer voor deeze gedrukt
address: TE AMSTERDAM, By BERNARDUS SCHUURMAN, Boekverkooper in de oude Lelystraat, het vierde huis van de Heeregragt 1780.
year: 1780
druk/uitgave:
Amsterdam: Schuurman, Bernardus (uitgave)
music: without musical notation
number of songs: 66
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Amsterdam UB: O 61-6429[:1]
comment: De STCN beschrijft de 2 delen samen. Opgave aantal liederen o.b.v. register.