Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

VrGezAZ(1)1780

titel:                             HET VROLYK GEZELSCHAP OP AMSTELS ZANGBURG, Zich diverteerende met het Zingen van verscheide fraaye zinryke en vrolyke AIRTJES. ZOO MENUETTEN, CONTREDANSSEN, MARSSEN, &c. EERSTE DEEL. Nimmer voor deeze gedrukt
adres: TE AMSTERDAM, By BERNARDUS SCHUURMAN, Boekverkooper in de oude Lelystraat, het vierde huis van de Heeregragt 1780.
jaar: 1780
druk/uitgave:
Amsterdam: Schuurman, Bernardus (uitgave)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 66
0 beschreven in de Liederenbank
dat niet alle liederen in deze bron zijn beschreven kan verschillende oorzaken hebben: er waren niet meer gegevens bekend, twijfelgevallen of anderstalige liederen werden niet opgenomen, alleen instrumentale items met relatie tot het Nederlandse lied werden opgenomen, etc.
type: druk. liedboek.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Amsterdam UB: O 61-6429[:1]
commentaar: De STCN beschrijft de 2 delen samen. Opgave aantal liederen o.b.v. register.