Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Speelschuitje176x

title:                             HET SPEEL-SCHUY[TJE] Met VROLYKE NAAY MEYSJE[S]. Zingende en Kweelende de aldernieuwste [Ge]zangen, op zoete en aengenaeme Vooizen. Van nieuws vermeerderd en verbetert
address: TE ROTTERDAM, Gedrukt by PIETER van BEZOOYE[N] Boekdrukker in de Weste-Wagestraet
year: [1760-1766 ca.?]
druk/uitgave:
Rotterdam: Bezooyen, P. (druk)
print: vm. vb.
music: without musical notation
number of songs: 52
0 entered in the Dutch Song Database
not all songs were entered in the Dutch Song Database. There are multiple causes for this: not all information was available, doubtfull songs or songs in different languages weren't entered, only instrumental items that have a relation to Dutch songs were entered, etc.
type: print. liedboek.
Scheurleer: 3289 (p. 211-2)
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Amsterdam UB: Muz. 337 [ttlp. beschadigd]
comment: Volgens de STCN was de drukker actief tot 1766. Opgave aantal liederen o.b.v. register.

 


5 drukken:


Speelschuitje1733Het SPEEL-SCHUYTJE Met [...]Amsterdam / Schelling [...] / 173345 books.google.nl
Speelschuitje1751HET SPEEL-SCHUYTJE Met [...]'s-Gravenhage / Zanten, [...] / 175145DBNL.org books.google.nl
Speelschuitje176xHET SPEEL-SCHUY[TJE] Met [...]Rotterdam / Bezooyen, P. / [1760-1766 ca.?]52 books.google.nl
Speelschuitje1781HET SPEEL-SCHUYTJE MET [...]Amsterdam / Koene, S. en W. / [1781 ca.]46 books.google.nl
Speelschuitje1782Het Nieuwe verbeeterde [...]Amsterdam / Egmont, [...] / [1782 ca.]53 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.