Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Haecht Ps1669

author:
Haecht, W. van (berijmer)
title:                             DE CL PSALMEN DAVIDS, in Nederduytscher Dichte gestelt door Willem van Haecht. Mitsgaders De Lof-sangen, Hymnen en Geestelycke Liederen soo de Christelycke Gemeynten (de Confessie van Ausborch inde Nederlanden toegedaen) syn gebruyckende. De alder-laetste Editie gestelt na de Foli vant grote Ps:B.
address: t'Amsterdam, Bij Barent van der Plaet Boekverkooper inde Hey-steegh inde Luytersche Bybel. 1669
year: 1669
druk/uitgave:
Amsterdam: Plaet, B. van der (uitgave)
music: with musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: HM, 219 (Van Haecht 1669)
available: scan (gateway.proquest.com)
copies (1):
Den Haag KB: 2 A 34 [1]

 


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 gateway.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 gateway.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 gateway.proquest.com
Haecht Ps1648Geestel ck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] gateway.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 gateway.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.