Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Theodotus GKL1653b

authors:
Theodotus, Salomon (pseudoniem) (auteur)
Haefacker, Aeg. (auteur)
title:                             HET PARADYS DER Geestelijcke ende Kerckelijcke LOF-SANGEN, Op de principaelste Feest-dagen des geheelen Jaers. Geplant door Salomon Theodotum, Licentiaet in der H. Godtheyt. Den sesten Druck, verbetert ende vermeerdert
address: [t' Antwerpen, By Hendrick Aertsens. 1653.]
year: 1653
druk/uitgave:
Antwerpen: Aertsens, H.
print: 6 vb vm
music: with musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: HM, 168 (Theodotus 1653b) (editie)
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Praag: National Library of the Czech Republic: 33 L 116
comment: Volgens HM "vermoedelijk titeluitgave" van de ed. 1653a met afwijkende illustratie op titelblad (Emmaüsgangers in 1653b en twee engelen aan weerszijden van altaar met monstrans in 1653a).
Aan de scan op Google books ontbreekt het drukadres; dit is overgenomen uit HM.

 


11 drukken:


Theodotus GKL1621HET PARADYS der Geestelijcke [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, [...] / 1621185 c. ]
Theodotus GKL1627aHET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]'s-Hertogenbosch / Scheffer, J.J. / 1627185 gateway.proquest.com
Theodotus GKL1631HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1631
Theodotus GKL1632HET PARADYS DER GHEESTELYCKE [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1632 books.google.nl
Theodotus GKL1638HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertsens, [...] / 1638251DBNL.org objects.library.uu.nl
Theodotus GKL1646HET PARADYS DER Gheestelycke [...]Antwerpen / Aertssens [...] / 1646265
Theodotus GKL1648HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1648256 books.google.nl
Theodotus GKL16xx[Het paradys der [...] [16xx] gateway.proquest.com
Theodotus GKL1653bHET PARADYS DER Geestelijcke [...]Antwerpen / Aertsens, H. / 1653 books.google.nl
Theodotus GKL1679HET PARADYS DER Geestelijcke [...]Amsterdam / Metelen, [...] / 1679267DBNL.org books.google.nl
Theodotus GKL1690HET PARADYS DER Geestelycke [...]Amsterdam / Stichter, J. / [1690 ca.]283 ca.] gateway.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.