Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Robbertsz GrSw1618a

auteur:
Le Canu Robbertsz., Robbert (auteur)
titel:                             Gravamina ofte Swaricheden van Robert Robertsz. diehy uyt begeerte van sommige waerheyts lief-hebbers tot Hoorn (den 6. October 1618.) selfs eerst over gegeven heeft, in eygen handen vanden Hooch-geboren Vorst ende Heer Mauritius byder gratien Gods, Prince van Oraengien, Grave van Nassou. &c. Om over-ghelevert ende voor-ghestelt te worden, opt toekomende eerste Synodus Nationael, ende vande Eerweerdighe, Hooch-gheleerde Heeren, Vaders, ende Broeders in Christo, die daer vergaderen sullen, beproeft te worden, nae der Schrift die daer seyt, Proeft het al ende wat goet is, dat behoudt [cit.]
jaar: [1618 c.]
druk/uitgave:
druk: [1]
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 2?
2 beschreven in de Liederenbank
type: druk. bron met o.m. enkele liederen.
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Gent UB: BIB.MEUL.001591
Leiden UB: 27:3

 
beschreven liederen uit deze bron (2)


2 drukken:


Robbertsz GrSw1618aGravamina ofte Swaricheden [...] [1618 c.]2? books.google.nl
Robbertsz GrSw1618bGravamina ofte Swaerigheden [...] [1618 c.]2? books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.