Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Heugelenburgh FA1658

auteur:
Heugelenburgh, W. van (auteur)
titel:                             FLEREMONT EN ARBACIS, OFTE: De Spiegel der Verdraegzaemheyt. Treur-blij-eyndend'-spel. Op zijn Spreuck: VERDRAEGHT HET SCHELDEN. Eerst vertoont by 't Broederschap der Patiency-blommen, in Leyderdorp den 16. van Herfst-maent 1658
adres: TOT LEYDEN. Uyt de Druckery van Jan Zachariasz. Baron, woonende op 't Zandt by 't Wage-veer 1658
jaar: 1658
druk/uitgave:
Leiden: Baron, Jan Zachariasz. (druk)
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 2
2 beschreven in de Liederenbank
type: druk. toneelstuk.
beschikbaar: scan (gateway.proquest.com.)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 448 J 160
commentaar: Voor meer exemplaren, zie o.a. de STCN.

 
beschreven liederen uit deze bron (2)


2 drukken:


Heugelenburgh FA1658FLEREMONT EN ARBACIS, OFTE: [...]Leiden / Baron, [...] / 16582 gateway.proquest.com.
Heugelenburgh FA1679FLEREMONT EN ARBACIS, OFTE, [...]Leiden / Kellenaer [...] / 16792 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.