Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Cloeck EV1694

titel:                             EEDESCHE VERLUSTINGEN, Of Geestelijcke GEZANGEN en LOF-SANGEN, Op Verscheyden Voorvallen en Gelegentheden t'zamen gesteld, en ten dienst der Zang-lievende in 't ligt gebragt, DOOR [...], Herder der Gemeente Christi tot Ede. Den derden Druck, vermeerderd met een AANHANGSEL
adres: T'UTRECHT, By de Wed[uwe]e WILLEM KLERCK, Boeck-verkoopster, inde Grond-regel der Waarheid, 1694.
jaar: 1694
druk/uitgave:
Utrecht: Clerck, Wed. van Willem
druk: 3 vm
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen:
0 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek.
Scheurleer: 997 (p. 62-1)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Den Haag KB: 6 A 2:3-4
Utrecht UB: Rariora 100 C 41:2

 


7 drukken:


Cloeck EV1677EDESCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Clerck, [...] / 167737DBNL.org 82
Cloeck EV1684EEDESCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Clerck, Willem / 168440 gateway.proquest.com
Cloeck EV1694EEDESCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Clerck, [...] / 1694 books.google.nl
Cloeck EV17xxaEEDISCHE VERLUSTINGEN Of [...]Utrecht / Poolsum, W. van / [1701-1762] books.google.nl
Cloeck EV17xxbEEDISCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Poolsum, [...] / [1701-1762] books.google.nl
Cloeck EV1717EEDISCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Poolsum, [...] / 1717 books.google.nl
Cloeck EV1752EEDISCHE VERLUSTINGEN, Of [...]Utrecht / Poolsum, [...] / [1752-1760] books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.