Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Eijk GezDEH1817

author:
Eijk, J. van (auteur)
title:                             GEZANGEN BIJ GELEGENHEID VAN HET DERDE EEUWFEEST DER KERKHERVORMING, TEN GEBRUIKE DER HERVORMDE GEMEENTENS IN NEDERLAND, den 2den van den Slagtmaand, 1817. DOOR [...], Predikant Te Loosduinen
address: Te GRONINGEN, bij W. van BOEKEREN. En te AMSTERDAM, bij W. BRAVE
year: 1817
druk/uitgave:
Groningen: Boekeren, W. van
Amsterdam: Brave, W.
print: 1
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 4
4 entered in the Dutch Song Database, of which 4 with musical notation
type: print. liedboek. Liederen voor de herdenking van 300 jaar reformatie in 1817.
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Den Haag KB: Pflt 24608
comment: Van Eijk was hervormd predikant in Loosduinen in van 1787 tot zijn dood (1722).

 
songs in this source (4)