Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Visch LeerrDEH1817

author:
Visch, W.F. (auteur)
title:                             LEERREDE OVER EPHES. V: 8. GEHOUDEN OP HET DERDE EEUWFEEST DER HERVORMING, den 31 October 1817, DOOR [...] Predikant te WIlsum in het Graafschap Bentheim
address: TE KOEVORDEN, BIJ DUBBELT HEMSING van der SCHEER. 1817
year: 1817
druk/uitgave:
Coevorden: Scheer, D.H. van der
print: 1
music: without musical notation
number of songs: 3
3 entered in the Dutch Song Database
type: print. bron met o.m. enkele liederen. De publicatie bevat een voorwoord (met beschrijvingen van de feestdag), een preek en drie nieuwe liederen voor de reformatieherdenking van 1817.
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Den Haag KB: Pamflet 24599
comment: De auteur was predikant in Wilsum (Graafschap Bentheim, Duitsland).

 
songs in this source (3)