Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

GHarmonie1678

title:                             [Geestelijcke HARMONIE, Van Veelderley ende uytgelesene, so oude als nieuwe Catholijcke, Kercklijcke Lof-sangen, Leysenen, ende Liedekens, op die principaelste Feesten ende ghetijden des Jaers, diemen in't Vorstendom Cleven by den Catechismus singht. Nu met groote neersticheyt verbetert ende vermeerdert, door eenen Catholijcken Priester]
address: t'Utrecht, gedruckt by Arnoldus vanden Eynden, boek-vercoper woonende achter 't stadt-huys in Erasmus van Rotterdam. Anno 1678.
colophon: T'Utrecht, gedruckt by Arnoldus vanden Eynden, boeck-drucker woonende achter 't stadthuys in Erasmus van Rotterdam, 1678.
year: 1678
druk/uitgave:
Utrecht: Eynden, A. vanden (uitgave)
Utrecht: Eynden, A. vanden (druk)
music: without musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. kan nicoline aan scan van ttlp komen (cat. Nijmegen ub)?
Scheurleer: 815 (p. 52-1)
copies (2):
Nijmegen UB: OD TBI 209 c 139
Utrecht UB: Rariora duod.291:1
comment: Drukadres en colofon overgenomen uit catalogus UB Utrecht.

 


12 drukken:


GHarmonie1637Geestelijcke HARMONIE, van [...]Emmerik / Arntsen, Samuel / 1637129DBNL.org gateway.proquest.com
HarmonieG1643Geestelijcke HARMONIE, van [...]Emmerik / Arntsen, S. / 1643126 gateway.proquest.com
GHarmonie1678[Geestelijcke HARMONIE, Van [...]Utrecht / Eynden, [...] / 1678
GHarmonie168xaGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1685+]127 ca.] books.google.nl
GHarmonie168xbGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Emmerik / [1685+]122 books.google.nl
GHarmonie168xcGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Utrecht / Eynden, [...] / [168x?]
GHarmonie16xxbGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1679-1700?][17xx?]
GHarmonie16xxGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1685-1702]158 gateway.proquest.com
GHarmonie1722Gheestelijcke HARMONIE, Van [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1722163DBNL.org books.google.nl
GHarmonie1734aGHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Kevelaar / Smits, A. / 1734 books.google.nl
GHarmonie1734bGHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Kevelaar / Holtappel, P. / 1734 books.google.nl
GHarmonie1762GHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1762159 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.