Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

GHarmonie16xxb

title:                             Geestelijcke HARMONIE, Van Veelderley ende uytgelesen, soo Oude als Nieuwe, Catholijcke Kerckelijcke Lof-sangen, Leysenen, ende Liedekens, op die principaelste Feesten ende Ghetijden des Jaers, die men in't Vorstendom Cleven by den Catechismus singht. Nu met groote neerstigheydt verbetert ende vermeerdert, met nieuwe Liedekens. Door H.P.Pr. Domus Fratrum S. Gregorii Embricæ
address: Men vintse te Koop tot Kevelaer
colophon: t'Amsterdam, by Joannes Stichter, in den Bergh Calvarie, in de Kalver-straet.
year: [1679-1700?][17xx?]
druk/uitgave:
Kevelaar (uitgave)
Amsterdam: Stichter, J. (druk)
music: without musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
copies (1):
Nijmegen UB: OD 704 d 20 nr.1
comment: Volgens STCN ook een ex. zonder ttlp. in de UB van de VU. STCN dateert op '[last quarter 17th, early 18th century]'; Stichter dateerde drukken op dit adres 'Berg Calvarie': 1679-1700.

 


12 drukken:


GHarmonie1637Geestelijcke HARMONIE, van [...]Emmerik / Arntsen, Samuel / 1637129DBNL.org gateway.proquest.com
HarmonieG1643Geestelijcke HARMONIE, van [...]Emmerik / Arntsen, S. / 1643126 gateway.proquest.com
GHarmonie1678[Geestelijcke HARMONIE, Van [...]Utrecht / Eynden, [...] / 1678
GHarmonie168xaGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1685+]127 ca.] books.google.nl
GHarmonie168xbGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Emmerik / [1685+]122 books.google.nl
GHarmonie168xcGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Utrecht / Eynden, [...] / [168x?]
GHarmonie16xxbGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1679-1700?][17xx?]
GHarmonie16xxGeestelijcke HARMONIE, Van [...]Kevelaar / [1685-1702]158 gateway.proquest.com
GHarmonie1722Gheestelijcke HARMONIE, Van [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1722163DBNL.org books.google.nl
GHarmonie1734aGHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Kevelaar / Smits, A. / 1734 books.google.nl
GHarmonie1734bGHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Kevelaar / Holtappel, P. / 1734 books.google.nl
GHarmonie1762GHEESTELIJCKE HARMONIE, van [...]Antwerpen / Soest, [...] / 1762159 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.