Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


DE LITERAIRE CANON VAN HET NEDERLANDSE LIED      

terug

4. Wilt heden nu treden

uitlegWilt heden Nu treden Voor God den Heere;
Hem boven Al loven, Van herten seer,
End' maken groot syns lieven naemens eere,
Die daer nu onsen vyand slaet ter neer.

Ter eeren, Ons Heeren, Wilt al u dagen,
Dit wonder, bysonder, gedencken toch.
Maeckt u o mensch! voor God steets wel te dragen,
Doet yder recht, en wacht u voor bedrog.

D'arg-losen, Den boosen, om yet te vinden,
Loopt driesschen, En briesschen gelyck een Leeu,
Soeckende wie hy wreedelyck verslinden,
Of geven mocht een doodelycke preeu.  [slag]

Bid, waket, End' maket, Dat g'in bekoring
End' 'tquade, Met schade, Toch niet en valt.
U vroomheyt brengt de vyand tot verstoring,
Alwaer syn ryck noch eens soo sterck bewalt.
 
Uit: Adriaen Valerius, Nederlandtsche Gedenck-clanck (1626).
 
alt
Adriaen Valerius, notaris en belastingambtenaar in Veere, schreef een geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog tot het moment van zijn overlijden (1625) en verluchtte zijn verhaal met passende liederen. 'Wilt heden nu treden' is een danklied voor de succesvolle veldtocht van Prins Maurits in 1597, waardoor Overijssel, Drenthe en Friesland van het Spaanse gezag werden verlost.
Opname door Camerata Trajectina (Nico van der Meel en Louis Grijp) voor deze website t.g.v. Dutch Songs On Line (2014).