Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


DE LITERAIRE CANON VAN HET NEDERLANDSE LIED      

terug

9. Egidius waer bestu bleven
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Dat was gheselscap goet ende fijn.   
Het sceen teen moeste ghestorven sijn.

Nu bestu in den troon verheven,
Claerre dan der zonnen scijn.
Alle vruecht es di ghegheven.

Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven.

Nu bidt vor mi: ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn.
Verware mijn stede di beneven:
Ic moet noch zinghen een liedekijn.
Nochtan moet emmer ghestorven sijn.

Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Dat was gheselscap goet ende fijn,   
Het sceen teen moeste ghestorven sijn.

Uit het Gruuthuse Handschrift (Brugge ca. 1400).

hertaling
Egidius, waar ben je gebleven?
Mijn vriend, ik verlang naar je.
Je hebt de dood gekozen en mij laten leven.   
Dat was goed en fijn gezelschap.
Een van hen bleek te moeten sterven.
 
Nu ben je in de hemel opgenomen,
Helderder dan zonneschijn.
Je hebt alle vreugd gekregen.
 
Egidius, waar ben je gebleven?
Mijn vriend, ik verlang naar je.
Je hebt de dood gekozen en mij laten leven.
 
Bid voor mij: ik moet nog ongelukkig zijn
En in de wereld pijn lijden.
Houd een plaatsje naast je vrij:
Ik moet nog een liedje zingen.
Toch moet ook ik zeker sterven.
 
Egidius, waar ben je gebleven?
Mijn vriend, ik verlang naar je.
Je hebt de dood gekozen en mij laten leven.
Dat was goed en fijn gezelschap.
Een van hen bleek te moeten sterven.
 
 
Houd een plaatsje in de hemel voor me vrij, naast je. Ik moet hier op aarde nog een liedje zingen, maar ik kom zeker bij je. Uit een ander lied uit het Gruuthuse Handschrift dat voor deze Egidius geschreven is, komt naar voren dat hij een gewaardeerde zanger was.

De melodie is in het Gruuthuse Handschrift genoteerd in streepjesnotatie, een eenvoudige notatievorm die tot verschillende interpretaties geleid heeft. 

Overgenomen van de CD Pacxken van Minnen. Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden van Camerata Trajectina, Globe GLO 6016 (1992), gezongen door Marius van Altena, op de luit begeleid door Louis Peter Grijp.