Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by
genre:                                        

Marian song

category: religion
[no definition available yet]

Genre Marian song: 1135 songs.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Weest gegroet maget Maria verheven,
Gebenedijde boven alle vrouwen,
Ghy sijt alleene die ons brengt het leven,
Soete landouwe.

Gratie vele wt des hemels throne,
Sijn u geschoncken minnelijck en bly,
Der Heeren Heere is met u, o schone,
Maget Maria.

Groet en gebed tot Maria, op het Ave Maria, uit Geestelijcke harmonie (1637).
naar dit lied
1. Het was een maget uutvercoren
Daer Jesus af woude sijn gheboren
Dies ben ick vro
O o o benedicamus domino.

2. Heer Jesus sprac tot Gabriel schoon
Hi seyde vaert neder uuten troon
Dies ben ick vro.
O o o be.

3. Al totter stede van Nazareth
Dair woont een maget onbesmet
Dies ben ick vro.
O o o &c.

4. Groetse mi metten name mijn
Ende segt dat ic haer kint wil sijn
Dies bin ic vro
O o o benedica.

5. Die engel was een bode goet
Hi quam neder metter spoet
Dies ben ick vro.
O o o. &c

(...)

15. Maria viel neder op haer knien
Den wille Gods moet in mi gheschien
Dies ben ick vro
O o o benedicamus domino.

Lied over de Annunciatie, de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria door aartsengel Gabriƫl, uit Een devoot ende profitelijck boecxken (1539)
naar dit lied