Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by
genre:                                        

Ascension of Our Lord song

category: seasons and annual events
[no definition available yet]

Genre Ascension of Our Lord song: 137 songs.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Myn lippen opent Heere
Hier in dit aertsche dal:
U hoocheyt lof en eere,
Ick vrolijck singen sal,
Mijn tonge maeckt bequame
Verweckt dat herte mijn,
Ghy zijt mijn lief eersame,
Lof moet u altoos zijn.
(...)
Ghy zijt geclommen hooghe
Aen 's Vaders rechterhandt:
Almachtich in vermogen
Zijt ghy daer triumphant (enz.)

"Van ons Heeren Hemelvaert." Op de wijse: Het viel een Hemels douwe. Ofte: Wilhelmus van Nassouwe.
Uit: Een gheestelijck lust hofken (1632).
naar dit lied
Verblijt u t'saem en juycht ghy Christen Scharen,
Siet t'Hemel-vaert u Vorst en Heylant varen
Die onlangs daelt in 't graf, nae so veel smaets
En heerlijck nu gaet nemen d'opper plaets.

Op de Hemelvaert Christi. Stemme: Van den viij. Psalm (Joost van den Vondel).
Uit: H. Rintjes, De geestelijke goudschaele (Leeuwarden 1683).
naar dit lied