Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

Marialied

categorie: godsdienst
lied over Maria (de moeder van Jezus Christus) of aan haar gericht. Liederen op haar feestdagen, zoals Maria hemelvaart (15 augustus), Maria lichtmis (2 januari), Maria boodschap (2 juli), Maria ten sneeuwe (5 augustus), Maria's geboorte (8 september) en de Presentatie in de tempel (21 november) zijn ook als Marialied geklassificeerd. Een lied over Maria kan tevens een verhalend lied of een bijbels historielied zijn, een lied gericht tot Maria tevens een loflied. Zie ook kerstlied.

Genre Marialied: 1136 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Weest gegroet maget Maria verheven,
Gebenedijde boven alle vrouwen,
Ghy sijt alleene die ons brengt het leven,
Soete landouwe.

Gratie vele wt des hemels throne,
Sijn u geschoncken minnelijck en bly,
Der Heeren Heere is met u, o schone,
Maget Maria.

Groet en gebed tot Maria, op het Ave Maria, uit Geestelijcke harmonie (1637).
naar dit lied
1. Het was een maget uutvercoren
Daer Jesus af woude sijn gheboren
Dies ben ick vro
O o o benedicamus domino.

2. Heer Jesus sprac tot Gabriel schoon
Hi seyde vaert neder uuten troon
Dies ben ick vro.
O o o be.

3. Al totter stede van Nazareth
Dair woont een maget onbesmet
Dies ben ick vro.
O o o &c.

4. Groetse mi metten name mijn
Ende segt dat ic haer kint wil sijn
Dies bin ic vro
O o o benedica.

5. Die engel was een bode goet
Hi quam neder metter spoet
Dies ben ick vro.
O o o. &c

(...)

15. Maria viel neder op haer knien
Den wille Gods moet in mi gheschien
Dies ben ick vro
O o o benedicamus domino.

Lied over de Annunciatie, de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria door aartsengel Gabriël, uit Een devoot ende profitelijck boecxken (1539)
naar dit lied