Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

bijbels historielied

categorie: godsdienst
lied dat een geschiedenis uit de Bijbel vertelt, zoals de verhalen van de verloren zoon, Tobit en Tobias, de kuise Susanna, de zondeval, de wijze en dwaze maagden, enz. Bijbelse verhalen die een eigen liedgenre hebben zijn die over de geboorte van Jezus (kerstlied), de drie wijzen uit het oosten (driekoningenlied) en het lijden van Jezus (passielied). Zie historielied voor wereldlijke toepassingen.

Genre bijbels historielied: 1366 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Hoort altesamen een vermaen,
Wat wy in de Schriftuer, vinden staen,
Sal ick u gaen verclaren,
Op dat ghy niemant en verdoemt,
Oft van geene wercken en beroemt,
Also ons Lucas gaet openbaren.
(enz.)

Het verhaal van de Verloren zoon, naar het Evangelie van Lucas 18: 9-14.
Versie uit: Sommighe nieuwe schriftuerelicke liedekens (1599).
naar dit lied
Tobias tot sterven gheneghen,
Riep synen soon, en sprack daer tegen,
Mijn kindt // bemint,
Hoort met accoorden // alle mijn woorden.
(enz.)

Het verhaal van de oude blinde Tobit en diens zoon Tobias, die Tobits schat moet terugvinden, uit het bijbelboek Tobit of Tobias, dat door protestanten als apocrief wordt beschouwd.
Uit: Karel van Mander, De Gulde Harpe (1627).
naar dit lied