Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

heiligenlied

categorie: godsdienst
verhalend of bespiegelend lied over een of meer specifieke heiligen, doorgaans gekoppeld aan de datum van het betreffende heiligenfeest. Bijvoorbeeld de Heilige Franciscus, gevierd op 4 oktober; of de Heilige Bonifacius, gevierd op 5 juni; of de Heilige Nicolaas, gevierd op 6 december. De naam van de heilige is als trefwoord vindbaar. Heiligenliederen voor Maria-feestdagen zijn ook wel als Marialied geclassificeerd. Voor kinderliederen in verband met St. Nicolaas en St. Maarten zie sinterklaaslied en sint-maartenslied in de categorie "jaarkring".

Genre heiligenlied: 1851 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Wi willen heden vrolic sijn
Op desen hooghen dach
Met onsen vader Franciscus,
Diemen niet volprisen en mach,
Want hi is waerlijck groot.
O heylige vader Franciscus,
Staet ons bi in onser noot.

"Een liedeken van S. Franciscus" uit Een devoot ende profitelijck boecxken (1539)
naar dit lied
Sinte Bonifaes/ V. Junij.

Wat doet ghy Friessche Volcken,
Waer toe dit groot geraes!
Waer toe all' dese Dolcken
Ontscheydt (1) op Bonifaes?
Verdienen sijn weldaden
Dan wel, hem 't lijf,, Met dit bedrijf
Van wonden t'overladen?

Lied op de heilige Bonifatius, op 5 juni 754 bij Dokkum vermoord. Uit: J.B. Stalpart van der Wiele, Gulde-Jaers Feest-Daghen of den Schat der geestlycke Lof-sangen Gemaeckt op Elcken Feest dagh van 't geheele Iaer (1635).
naar dit lied