Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

nieuwjaarslied

categorie: jaarkring
lied gezongen op nieuwjaarsdag, bijvoorbeeld als gelukwens of als bedellied van kinderen die langs de deuren trekken; of lied waarin op een andere wijze op het nieuwe jaar wordt gezinspeeld. Een geestelijk nieuwjaarslied gaat meestal over Christus' geboorte, omdat het nieuwe jaar binnen de kerstperiode valt. Verwant met kerstlied en driekoningenlied.

Genre nieuwjaarslied: 1255 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Gelukkig Nieuwjaar!
Trek de kat bij het haar,
Trek den hond bij de start,
Dan heb je alle jaar wat.

uit: J. van Vloten en M.A. Brandts-Buys, Nederlandsche baker- en kinderrijmen (1894)

naar dit lied
Met desen nieuwen Jare
Soo wort ons openbaere,
Hoe dat een maghet vruchtbaere
Die werelt heeft verblijt.
Ghelovet moet sijn dat soete kindekijn,
Ge-eert moet syn dat soete maechdekijn,
Nu en eewelijck in alder tyt.

uit: Het hofken der geestelycker liedekens (1577)
naar dit lied