Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

paaslied

categorie: jaarkring
lied over de opstanding van Jezus Christus uit de dood, hetgeen wordt herdacht met Pasen; of lied dat tijdens Pasen gezongen wordt. Vergelijk passielied, dat alleen over het aan de opstanding voorafgaande lijden van Christus gaat.

Genre paaslied: 531 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Christus is opghestanden
Al van der martelijen allen,
Dus willen wy alle gader vrolijck sijn,
Christus sal onsen trooster zijn.
Kyrieleyson.

"Een Lof-sangh op den Paesch-dagh" uit: Dit is een schoon suverlijck boeckxken (ca. 1625). Nederlandse bewerking van "Christ ist erstanden" (12e eeuw).
naar dit lied
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
Die galmt door gansch Jeruzalem,
Een heerlijk morgenlicht breekt aan.
De Zone Gods is opgestaan!

"Paaschlied" van E. Gerdes, uit: Adolf Jacob Hoogenbirk, De juichende kinderschaar. Liederen voor christelijke scholen, zondagsscholen, enz. (ca. 1880)
naar dit lied