Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

palmpasenlied

categorie: jaarkring
lied gezongen op Palmzondag of Palmpasen, de zondag vóór Pasen; dan wordt de blijde intocht in Jeruzalem van Jezus Christus op een ezelsveulen herdacht, waarbij kleren en palmtakken op zijn pad werden gelegd. Of een lied gezongen met Palmpasen door kinderen die om eieren bedelden, of met versierde palmpasenstokken in optocht liepen/lopen.

Genre palmpasenlied: 74 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Op den Palm-Sondag. Stemme: Psalm 68, Staet op Heer toont u onvertsaeght.

Mijn Gheest voel ick my dringhen sterck
Om singhen van een heughlijck werck;
Hoe dat een Opper-Koningh,
En Heer der Heeren, sijn Intree,
Sachtmoedigh, doch seer heerlijck, dee
In Jerusalems wooningh.
Waerom Zach'rias de Propheet
De Doch'tren Zions juychen heet,
En noodt tot blijd uytkijcken,
Om dat haer Koningh komt tot haer
Sittend' op 't Veulen van 't lastbaer
Diertjen seer armelijcken.

Uit: t Kleyn Hoorns-liet-boeck (1644)
naar dit lied
Palm-, palmpaschen, hoerei, koerei,
hadden we nog eenen Zondag, dan hadden we een ei;
één ei dat is geen ei, twéé ei dat is geen ei,
maar drie ei, dat is het rechte Paaschei.

Uit: J. van Vloten en M.A. Brandts-Buys, Nederlandsche baker- en kinderrijmen (herdruk 1894)
naar dit lied