Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

pinksterlied

categorie: jaarkring
lied over de uitstorting van de Heilige Geest (vlammen op hoofden, het spreken in talen) die met Pinksteren wordt herdacht; of lied dat tijdens Pinksteren gezongen werd of wordt, bv. bij een kinderoptocht met de pinksterbruid, waarbij om snoep of geld werd gebedeld.

Genre pinksterlied: 303 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Komt ongeschapen heyligh Geest:
Besoeckt het hert van minst en meest,
Laet door uw' graci' zijn versacht,
Die ghy geschapen hebt door macht.

(enz.)

uit: Salomon Theodotus (pseudoniem), Het paradijs der geestelijke en kerkelijke lofzangen (1638). Vertaling van de Latijnse pinksterhymne toegeschreven aan Rabanus Maurus (776-856):

Veni creator Spiritus
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

(enz.)
naar dit lied
Hier is die schoone vierpinksterbloem.
Waar komt zij af gegangen,
met een rozenkrans om haar hoofd,
met twee geblazen wangen.
Mooi meisje, als ge niet deugen wilt,
zal ik u gaan verkoopen,
en brengen u voor de spelmakersdeur,
en laten het velleken stroopen.

(enz.)

uit: Florimond van Duyse, Het oude Nederlandsche lied. Tweede deel (1905), p. 1331. Gezongen met Pinksteren in Heeswijk en St. Oedenrode. 'Het geschiedde niet troepsgewijze, noch door jongens. Een meisje, in 't wit gekleed, d.i. door een hemd over hare kleeding te trekken, met allerlei bont papier beplakt, en opgesierd met bloemen, en met een zoogenaamden bloemenkrans tot hoofdtooisel, ging langs de huizen rond, om al zingende eenige centen bijéén te gâren, welke zij dan met hare kornuitjes in allerlei brasserijen verteerde.'

naar dit lied