Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

rederijkerslied

categorie: groepen
lied dat door een rederijker is geschreven. Herkenbaar aan de vermelding van de naam of de naamspreuk van een of meerdere rederijkerskamers, of door een opschrift als intreelied of oorloflied (afscheidslied) dat verwijst naar een landjuweel of ander rederijkersfeest; ook herkenbaar aan formele kenmerken zoals een princestrofe of oorlofstrofe aan het einde, of door het voorkomen van een verplichte regel, die door de organiserende kamer van een wedstrijd is opgesteld ("stok"). Ook kunstige vormen als acrostichon, abc-lied en retrogradelied alsmede veelvuldige binnen- en middenrijmen en kunnen op een herkomst uit het rederijkersmilieu wijzen.

Genre rederijkerslied: 572 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

1. Comt Rethorijckers [=rederijkers], wilt ontdecken,
Ons u gedichte speelen // vry
En ghy Musijckers, comt ter plecken
Daermen wel lustich quelen // bly,
Brengt Herpen, Luyten, Veelen // by
Om t'nieuwe Jaer met vreucht te singhen,
Toont u gereet in alle dinghen
Op dat aen u gheen scheel // en zy,

[...] laatste strofe:

Prince vant Jaer, en vande deuren,
Schiet dat mijn lieft te degen // gaet
En dat ick haer // toch mach bespeuren
Snachts als die clocke negen // slaet,
Alsmen tot lieffs bewegen // praet
Op datse sin mee crijcht int vryen
En datse mijn tot genen tijen
Int nieuwe Jaer verleghen laet.

Nieuwjaarslied uit: Een Aemstelredams amoreus lietboeck (1589). De slotstrofe is gericht aan de maecenas ("prins") van de rederijkerskamer en wordt daarom "prince-strofe" genoemd. De // (dubbele gotische komma) geeft binnen- en middenrijm aan.
naar dit lied
O ghy Geesten kloeck van sinnen,
*In Liefd' Bloeyende* vergaert,
Die de Reden-kunst beminnen
Sijt ons welkom, lief, en waert,
Ghy Rymers doorluchtigh,
Vol spitscheyt hoogh-vluchtigh,
En sindelijck vernuft,
Wilt niet langer peynsen,
Waer toe dient dit veynsen?
't Is langh genoegh gesuft.

(etc.)

"Camer-liedt" van G.A. Bredero (ca. 1611-1614). "In Liefd' Bloeyende" is de spreuk van de oude Amsterdamse rederijkerskamer De Eglantier, waarvan Bredero lid was.
naar dit lied