Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

acrostichon

categorie: formele genres
lied waarvan de eerste letters van de versregels of de eerste letters van de strofen een naam of spreuk vormen.

Genre acrostichon: 854 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Wilhelmus van Nassouwe (beginregel van strofe 1)
In Godes vrees te leven (beginregel strofe 2)
Lyd' u myn ondersaten (beginregel strofe 3)
Lyf' goet, en al te samen (beginregel strofe 4)
Een edel Prins geboren (beginregel strofe 5)
Mijn schilt en myn betrouwen (beginregel str. 6)
Voor al die my beswaren (beginregel strofe 7)
Als David moste vluchten (beginregel strofe 8)
Nae 'tsuer sal ick ontfangen (beginregel strofe 9)
Niet doet my meer erbarmen (beginregel str. 10)
Als een Prins opgeseten (beginregel strofe 11)
Soo het de wil des Heeren (beginregel strofe 12)
Seer Christlick was gedreven (beginregel strofe 13)
Oorlof mijn arme schapen (beginregel strofe 14)
Voor God wil ick belijden (beginregel strofe 15)

Uit: A. Valerius, Nederlandtsche Gedenck-clanck (1626).
De beginletters van de 15 strofen leveren de naam van Willem van Oranje(-Nassau) op: WILLEMVANNASSOV. (De letters V en de U waren verwisselbaar.)
naar dit lied
Mijn herte onbiedt u lieven dach
Alleine vrouwe mijn
Reinre wijf ic nie ghesach
In trouwen also fijn
Ende ic wil u ghestade zijn

Uit: Gruuthuse-handschrift (Brugge, 1390-1400). De eerste letters van de versregels in deze en volgende strofen leveren de naam MARIE op.
naar dit lied