Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

avondlied

categorie: godsdienst
lied dat 's avonds wordt gezongen, meestal als gebed voor het slapen gaan. Een enkele keer ook in wereldlijke context. Vergelijk morgenlied.

Genre avondlied: 366 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Avondt-Gesangh. Stemme: Het daget uyt den Oosten, &c.

1. De Son is al verdwenen, en berght voor ons haer licht.
De nacht schuyft haer gordynen, en toont een droef gesicht:
De nacht schuyft haer gordynen, haer gordynen.

2 De Dagh is om-geloopen, eylaes! met luttel winst,
Eylaes, vol ydelheden, met deughden alder-minst:
Eylaes, vol ydelheden, ydelheden.

3 Vol ydelheyd en weelden, vol dertelheyd en lust,
Vol woelery en slaven is ons gewaende rust:
Vol woelery en slaven, en slaven.

4 Bedeckt Heer ons gebreken, met u sneeu-witte Kleedt,
En suyvert onse smetten, met Tranen van u Sweet:
En suyvert onse smetten, onse smetten.

5 Wilt nimmermeer gedencken, al ons bedreven quaed
(enz.)

Uit: D.P. Pers, Bellerophon of Lust tot Wiisheit (1640-1648).
naar dit lied
1. Cryste du byste licht ende dach
voer di sich nyemant verborgen en mach
een licht van licht men di verstaet
een salich licht gi ons verclaert

2. Ick bidde di hilige here
di in deser nacht behoede my
in di soe sydie ruste myn
laet ons desen nacht in vreden syn

3. Verdryft des swaren slapes vryst
(enz.)

Uit: Deventer liederenhandschrift (Hs. Berlijn mgo 185, 15e eeuw). Vertaling (via het Duits) van de oude Latijnse hymne 'Christe qui lux es et dies' (Christus, die het licht zijt en de dag), dat in de vastentijd tijdens de Completen (avondgebed) werd gezongen.

naar dit lied