Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

gebedslied

categorie: godsdienst
lied waarin God, Jezus, Maria of een ander goddelijk of heilig wezen rechtstreeks wordt aangesproken, bijvoorbeeld om eerbied te betonen of om een verzoek te doen.

Genre gebedslied: 3369 liederen.


voorbeeld 1

Dat Ghebedt onses Heeren Jesu Christi.
Matth. VI.

1. Onse Vader in hemelryck,
Die ons heet broeders all ghelyck,
End wilt dat wy u roepen aen,
Als wy met noode sijn bevaen;
Gheeft dat niet bidd' alleyn de mondt,
Maer dat het gae van herten grondt.

2. Gheheylight uwen naeme sy,
U' Woort onghevalscht blyv' ons by:
Dat wy oock leven heylighlick,
Nae uwen naeme weerdighlick,
Behoedt ons, HEER, voor valsche leer',
Dat aerem [arme] vervoert volck bekeer.

3. U' Koninghryck kom, O Heer goedt
(enz.)

Uit: Pieter Datheen, De Psalmen Davids, ende ander lofsanghen (Heidelberg 1566). Vertaling door Jan Utenhove van Martin Luthers 'Vater unser im Himmelreich'.
naar dit lied