Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

hemelvaartslied

categorie: jaarkring
lied over de hemelvaart van Jezus Christus (40 dagen na Pasen); of lied dat op Hemelvaartsdag gezongen wordt.

Genre hemelvaartslied: 141 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Myn lippen opent Heere
Hier in dit aertsche dal:
U hoocheyt lof en eere,
Ick vrolijck singen sal,
Mijn tonge maeckt bequame
Verweckt dat herte mijn,
Ghy zijt mijn lief eersame,
Lof moet u altoos zijn.
(...)
Ghy zijt geclommen hooghe
Aen 's Vaders rechterhandt:
Almachtich in vermogen
Zijt ghy daer triumphant (enz.)

"Van ons Heeren Hemelvaert." Op de wijse: Het viel een Hemels douwe. Ofte: Wilhelmus van Nassouwe.
Uit: Een gheestelijck lust hofken (1632).
naar dit lied
Verblijt u t'saem en juycht ghy Christen Scharen,
Siet t'Hemel-vaert u Vorst en Heylant varen
Die onlangs daelt in 't graf, nae so veel smaets
En heerlijck nu gaet nemen d'opper plaets.

Op de Hemelvaert Christi. Stemme: Van den viij. Psalm (Joost van den Vondel).
Uit: H. Rintjes, De geestelijke goudschaele (Leeuwarden 1683).
naar dit lied