Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

morgenlied

categorie: godsdienst
lied dat 's ochtends wordt gezongen. Vooral in het geestelijke domein, als morgengebed, eventueel tijdens de metten of de lauden. In een wereldlijk morgenlied kan worden bezongen wat de nieuwe dag gaat brengen, bijvoorbeeld in een pastorale setting of door kampeerders. Zie ook dageraadslied en avondlied.

Genre morgenlied: 437 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Morgen-Gebedt
Op de voyse, van den 66 Psal. Singht den Heer.

1. O Herder trouw wiens wackre oogen
Rontsom de wijde wereldt gaen,
Wiens hooft tot slaep noyt wert gebogen
Een Aert-worm komt u spreken aen?
Och wie ben ick dat ick soud spreken
Met Godt? ick ben doch aerd en stoff,
Siet niet o Heer op mijn gebreken,
Maer neemt in danck mijns herteloff.

2. Mijn hert heeft lust om u te loven,
Dies oock mijn mont sich open maect,
(enz.)

Uit: Johan van Born, Geestelick vreugde-beeckje (1645).
naar dit lied
Buyten-soetigheyd

1. Wanneer den gulden dageraet
In't oosten smorgens vroeg opgaet
Wat kander ons meer behagen
Als 't kriecken van de dagen.

2. De gulde glants, des Hemels son,
De stroomtjes van de suyvre bron,
Het ruysschen door de bladen,
Met koelen dau beladen.

(enz.)

Lied van J.H. Krul uit Nieu dubbelt Haerlems lietboeck (1643), bij het krieken van de dag door herders en herderinnen gezongen.
naar dit lied