Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by
genre:                                        

morning song

category: religion
[no definition available yet]

Genre morning song: 453 songs.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Morgen-Gebedt
Op de voyse, van den 66 Psal. Singht den Heer.

1. O Herder trouw wiens wackre oogen
Rontsom de wijde wereldt gaen,
Wiens hooft tot slaep noyt wert gebogen
Een Aert-worm komt u spreken aen?
Och wie ben ick dat ick soud spreken
Met Godt? ick ben doch aerd en stoff,
Siet niet o Heer op mijn gebreken,
Maer neemt in danck mijns herteloff.

2. Mijn hert heeft lust om u te loven,
Dies oock mijn mont sich open maect,
(enz.)

Uit: Johan van Born, Geestelick vreugde-beeckje (1645).
naar dit lied
Buyten-soetigheyd

1. Wanneer den gulden dageraet
In't oosten smorgens vroeg opgaet
Wat kander ons meer behagen
Als 't kriecken van de dagen.

2. De gulde glants, des Hemels son,
De stroomtjes van de suyvre bron,
Het ruysschen door de bladen,
Met koelen dau beladen.

(enz.)

Lied van J.H. Krul uit Nieu dubbelt Haerlems lietboeck (1643), bij het krieken van de dag door herders en herderinnen gezongen.
naar dit lied