Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by
genre:                                        

Passion of Our Lord song

category: seasons and annual events
[no definition available yet]

Genre Passion of Our Lord song: 832 songs.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Hier is 't begin van 't bitter lijden,
Van onsen Heer gebenedijden,
Die ons van zonden heeft verlost,
Dat hem zijn dierbaer bloed heeft gekost.

(enz.)

"Een Nieuw devoot Liedeken, van de Passie ons Heeren", 124 strofen (later aangeduid als "de lange Passie") uit Collectie Nijhoff (ca. 1700), p. 857. Vertelt het lijdensverhaal vanaf de twist met Judas tot en met de dood van Jezus.
naar dit lied
Van Liefde komt groot lijden,
En onderwijlen groot verdriet:
Soo minde de Maget Marie
Die Godts Soon wel geniet,
Sy minde hem seer, sy hadde hem lief,
Als sy hem sagh in lijden,
Sy en konde gerusten niet.

(enz.)

"Passie-Liedt" uit: J. van Dyck, Oude mede nieuwe vreughde-klanck, Antwerpen 1664. Over de ontmoeting van Jezus met zijn moeder Maria tijdens de kruisgang tot aan zijn overlijden.

naar dit lied