Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

passielied

categorie: jaarkring
lied over het lijden (de passie) van Christus. Een bijzonder geval van een bijbels historielied. Als het ook over de opstanding gaat, betreft het een paaslied.

Genre passielied: 832 liederen.


voorbeeld 1voorbeeld 2

Hier is 't begin van 't bitter lijden,
Van onsen Heer gebenedijden,
Die ons van zonden heeft verlost,
Dat hem zijn dierbaer bloed heeft gekost.

(enz.)

"Een Nieuw devoot Liedeken, van de Passie ons Heeren", 124 strofen (later aangeduid als "de lange Passie") uit Collectie Nijhoff (ca. 1700), p. 857. Vertelt het lijdensverhaal vanaf de twist met Judas tot en met de dood van Jezus.
naar dit lied
Van Liefde komt groot lijden,
En onderwijlen groot verdriet:
Soo minde de Maget Marie
Die Godts Soon wel geniet,
Sy minde hem seer, sy hadde hem lief,
Als sy hem sagh in lijden,
Sy en konde gerusten niet.

(enz.)

"Passie-Liedt" uit: J. van Dyck, Oude mede nieuwe vreughde-klanck, Antwerpen 1664. Over de ontmoeting van Jezus met zijn moeder Maria tijdens de kruisgang tot aan zijn overlijden.

naar dit lied